Regulamin konkursu “Dlaczego sierpień jest wyjątkowy”

REGULAMIN KONKURSU „DLACZEGO SIERPIEŃ JEST WYJĄTKOWY”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Ad’or.
2. Konkurs odbywa się na terenie Polski.
3. Fundatorem nagrody jest organizator.
4. Konkurs trwa od 9 do 12 sierpnia 2019 r.
5. Konkurs został ogłoszony na platformie Facebook w poście konkursowym na fanpage’u Ad’or.

Zasady, przebieg konkursu, wyłanianie zwycięzców oraz nagroda

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która odpowie na pytanie: „Dlaczego sierpień jest dla mnie wyjątkowym miesiącem i dlaczego akurat Ty chcesz otrzymać kolczyki?”. Odpowiedzi należy umieszczać w poście na Facebooku, w którym został ogłoszony konkurs.
2. 13 sierpnia 2019 r. podczas transmisji LIVE przedstawiciel organizatora wyłoni zwycięską odpowiedź.
3. Nagrodę należy odebrać osobiście w salonie Ad’or w Koninie przy ulicy Dworcowej 4.
4. Nagroda to kolczyki, których wartość wynosi 500 zł. W konkursie została przewidziana tylko jedna nagroda.
5. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

Postanowienia końcowe

1. Każda osoba biorąca udział w konkursie akceptuje jego regulamin.
2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.